HOTLINE: 0931216333

Tông đơ có dây là tông đơ cắt tóc sử dụng nguồn điện cắm trực tiếp vào điện lưới để sử dụng. Vì vậy khi có sự cố về điện, thợ cắt tóc không dùng tông đơ này được. Tông đơ Andis có dây sử dụng motor kiểu từ tính hút nhả tạo dao động ngang. Tông đơ có dây tạo cảm giác bền bỉ và khỏe hơn so với tông đơ không dây.

Hiển thị sản phẩm đơn