HOTLINE: 0931216333

Tông đơ chấn viền là tông đơ chuyên dụng để tạo viền. Những tông đơ tạo đường cắt cần độ chính xác và thẩm mỹ kiểu tatoo. Tông đơ Andis có một số dòng có dây và không dây tạo viền chất lượng cao và giá hợp lý:

Hiển thị sản phẩm đơn